KDS Logistics – International Forwarding & Ferry agents

Privacybeleid

Privacyverklaring KDS Logistics

 

Wij, KDS Logistics B.V., hechten als logistiek dienstverlener veel waarde aan uw privacy, met name aan het beschermen en respecteren van privacy. KDS Logistics is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

KDS Logistics | Van Maasdijkweg 27 | 3088 EC Rotterdam | Nederland

+31 (0)10 491 41 11 | info@kdslogistics.nl | www.kdslogistics.nl | 24155889

 

Als u vragen heeft, of als u gebruik wilt maken van een van uw individuele rechten, kunt contact opnemen met onze privacy contactpersoon

 

Contactpersoon: Jeannette Terlouw

E-mailadres: jeannette.terlouw@kdslogistics.nl

Telefoonnummer: +31(0)10 491 41 14

 

Verwerkte persoonsgegevens

KDS Logistics verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of doordat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld doordat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Gedetailleerde vrachtomschrijvingen

 

Nieuwe klanten controleren wij op kredietwaardigheid en voor alle klanten vragen wij KvK-nummer, btw-nummer, factuurgegevens en contactgegevens voor financiële informatie.

 

Met welk doel verwerkt KDS Logistics persoonsgegevens?

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

 

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren KDS Logistics analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • KDS Logistics verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

Wij verkopen nooit persoonsgegevens of andere vorm van persoonlijke data. Voor onze bedrijfsvoering zijn wij in sommige gevallen genoodzaakt om uw persoonlijke (bedrijfs)informatie te delen met derden, zoals laad- en loslocaties, terminals etc. Dit zal enkel gebeuren indien dit nodig is om de beste dienstverlening te realiseren, of om aan wettelijke bepalingen omtrent douane, belastingen of veiligheid te voldoen. Deze wettelijke bepalingen kunnen per land verschillen. Het delen van de persoonsgegevens zal beperkt worden tot diegenen die er een belang bij hebben. Zij zullen uw persoonsgegevens alleen op onze instructie verwerken. Tevens zijn zij onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

 

Onderstaand vindt u een overzicht van het type persoonlijke gegevens, de doeleinden, de wettelijke gronden en de gehanteerde bewaartermijnen, waarvoor KDS Logistics uw persoonlijke gegevens verwerkt.

 

Het verwerken van uw sollicitatie op een vacature

 • Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, geboortedatum en curriculum vitae
 • Voor onze legitieme belangen, namelijk het kunnen verwerken van uw sollicitatie
 • Wij hanteren hier de huidige wetgeving, tenzij u nadrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het behouden van uw gegevens

 

Het verzenden van leveranciersinstructies, zoals inkooporders en verzendinformatie, evenals veranderingen aan onze dienstverlening en onze algemene voorwaarden

 • Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres
 • Met als doel het uitvoeren van onze werkzaamheden en het kunnen beantwoorden van uw vragen en opmerkingen
 • Voor de duur van de zakenrelatie

 

Auditeren, het analyseren van gegevens en onderzoek uitvoeren om onze diensten en klantencommunicatie te verbeteren

 • Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres
 • Voor het up-to-date houden van onze kennis binnen het bedrijf en het ontwikkelen van onze website
 • Voor de duur van de zakenrelatie

 

Het creëren, ontwikkelen en voorzien van reclamemateriaal

 • Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres
 • Voor het up-to-date houden van onze kennis binnen het bedrijf en het ontwikkelen van onze website

 

 • Tot het moment dat u zich uitschrijft voor onze mailinglist

 

Het verlenen en verbeteren van onze diensten, inclusief onze algemene voorwaarden

 • Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres
 • Voor het accepteren van uw opdrachten en het kunnen beantwoorden van uw vragen en opmerkingen
 • Voor de duur van de zakenrelatie.

 

Marketing

Het kan voorkomen dat uw persoonlijke gegevens gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Dit kan gaan om marketing voor onze producten, diensten en aanbiedingen die voor u relevant kunnen zijn.

U kunt ons op elk moment verzoeken deze marketingberichten te beëindigen door contact met ons op te nemen via marketing@kdslogistics.nl.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

KDS Logistics gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. KDS Logistics gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden tevens gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting de volgende link: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat… deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit betreft Google Analytics.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KDS Logistics en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kdslogistics.nl. Wij zullen te allen tijde eerst een check doen of het daadwerkelijk de persoon is die de gegevens opvraagt. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? 

KDS Logistics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@kdslogistics.nl.

 

KDS Logistics heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam). Het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.