KDS Logistics – International Forwarding & Ferry agents

Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing onze KDS algemene voorwaarden. Deze kunt u teruglezen op en downloaden van onze website www.kdslogistics.nl/nl/algemene-voorwaarden of klik hier. Hierin is bepaald dat, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, verder op onze vervoersactiviteiten de Algemene Vervoercondities 2002 , gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, van toepassing is. Ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg is de AVC van toepassing in aanvulling op het CMR verdrag. Voor onze expeditie werkzaamheden zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, met uitsluiting van artikel 23 van toepassing.

De voorwaarden worden op verzoek toegestuurd. Onze rechtsverhouding is onderworpen aan Nederlands recht. De rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen.