KDS Logistics – International Forwarding & Ferry agents

Wijzigingen in het Duitse Tolbeleid: wat betekent dit concreet?

Wijzigingen in het Duitse Tolbeleid: wat betekent dit concreet?

Per 1 december 2023 zijn ingrijpende wijzigingen in het Duitse tolbeleid ingegaan. Over dit onderwerp is er veel geschreven. Wat is nu echt belangrijk? Wij hebben het voor u op een rijtje gezet.

De veranderingen op een rijtje

Het uitgangspunt voor het toltarief gaat de CO₂-emissieklasse van het voertuig worden.

 1. CO-emissieklasse als uitgangspunt:
 • Voertuigen worden vanaf 1 december 2023 ingedeeld in CO₂-emissieklassen van categorie 1 tot 5. Hoe lager de CO₂-uitstoot, hoe hoger de emissieklasse (max. Cat. 5), wat resulteert in gunstigere tarieven.
 • Vanaf 1 januari 2024 geldt het CO₂-tarief voor CNG- en LNG-voertuigen.
 • Vanaf 1 juli 2024 zijn voertuigen met een maximummassa van meer dan 3,5 ton ook onderhevig aan deze nieuwe tarieven.
 1. In welke categorie valt het voertuig?
 • Voertuigen die vóór 1 juli 2019 zijn geregistreerd, worden automatisch gecategoriseerd als CO₂-emissieklasse 1, tenzij het voertuig emissievrij is.
 • De meerderheid van de Euro VI-voertuigen valt waarschijnlijk in CO₂-emissieklasse 1.
 • Voertuigen in CO₂-emissieklasse 5 (emissievrij) zijn tot 31 december 2025 volledig vrijgesteld van tolheffingen.
 1. Hoe wordt de gewichtsklasse bepaald?
 • Gewichtsklassen worden niet langer gebaseerd op de toegestane maximale massa van het voertuig (kentekenbewijsveld F.2), maar op de technische maximale massa (kentekenbewijsveld F.1).
 • Deze wijziging kan resulteren in herclassificatie van voertuigen naar een hogere gewichtsklasse, wat impact heeft op de tolverplichting.
 1. Welke actie dient u als vervoerder van KDS Logistics te ondernemen?

Om onnodige kosten te vermijden, zijn hier enkele acties die u moet overwegen:

 • Controle in het portaal van Toll Collect: verifieer of het voertuig correct is geclassificeerd volgens de technische maximale massa (kentekenbewijsveld F.1) in plaats van de toegestane maximale massa (kentekenbewijsveld F.2).
 • Controleer de CO₂-emissieklasse: Gebruik de Emissions Class Finder in het klantenportaal van Toll Collect om de toegewezen CO₂-emissieklasse van uw voertuig te controleren. Mogelijk kan een na 1 juli 2019 geregistreerd voertuig in een gunstigere klasse worden geplaatst. Hier leest u hoe dat gaat.
 • Communicatie met andere toldienstverleners: Als u de tol via een andere tolmaatschappij heeft geregeld, zoals DKV of UTA, neem dan contact met hen op. Zij kunnen bovengenoemde zaken voor u afhandelen.
 • Geen actie ondernemen kan kostbaar zijn: als er geen actie wordt ondernomen, wordt het voertuig automatisch ingedeeld in CO₂-emissieklasse 1, wat mogelijk resulteert in onnodig hoge tolkosten.
 1. Wenst u als klant van KDS Logistics meer informatie wat de gevolgen zijn van de prijsaanpassing van Duitse Tol op de transporttarieven?

De verhoging van de Duitse tol heeft direct gevolgen op de transporttarieven op de van toepassing zijnde trafieken. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Wij helpen u graag op weg. KDS Logistics zal uw aanvraag in behandeling nemen en u op de hoogte houden van de gewijzigde transporttarieven.

Hieronder vindt u ook een aantal handige links.